Sedlárska č. 5, Bratislava – Veľvyslanectvo Maltezskych rytierov

1999 Statické zabezpečenie Aditizol, Rekonštrukcia, Sanácia, Statika
Sedlárska č. 5, Bratislava – Veľvyslanectvo Maltezskych rytierov