Kutscherfeldov palác (Francúzske veľvyslanectvo), Hlavné námestie, Bratislava

1993 - 1995 Prerezanie muriva s vložením izolácie, chemická injektáž, sanačné omietky, statické zabezpečenie Rekonštrukcia, Sanácia, Statika
Kutscherfeldov palác (Francúzske veľvyslanectvo), Hlavné námestie, Bratislava