Bratislavský hrad – gotické stĺpy

statika – tiahlá stropov, sanácia gotických stlpov chemickou injektážou

Bratislavský hrad – gotické stĺpy Bratislavský hrad – gotické stĺpy Bratislavský hrad – gotické stĺpy Bratislavský hrad – gotické stĺpy Bratislavský hrad – gotické stĺpy Bratislavský hrad – gotické stĺpy Bratislavský hrad – gotické stĺpy Bratislavský hrad – gotické stĺpy Bratislavský hrad – gotické stĺpy Bratislavský hrad – gotické stĺpy