Kaštieľ Fenice, Prokopa Veľkého č. 41, Bratislava

1994 Prerezanie muriva s vložením izolácie Aditizol, Rekonštrukcia, Sanácia, Statika
Kaštieľ Fenice, Prokopa Veľkého č. 41, Bratislava