Ekonomická univerzita, Palisády č. 22., Bratislava

1991 - 1992 Prerezanie muriva s vložením izolácie, sanačné a izolačné omietky, statické zabezpečenie Aditizol, Rekonštrukcia, Sanácia, Statika
Ekonomická univerzita, Palisády č. 22., Bratislava