Apponyiho palác, Bratislava

2009 Injektáž trhlín Rekonštrukcia, Sanácia, Statika
Apponyiho palác, Bratislava Apponyiho palác, Bratislava Apponyiho palác, Bratislava Apponyiho palác, Bratislava