Apponyiho palác, Bratislava

2009 Injektáž trhlín Aditizol, Rekonštrukcia, Sanácia, Statika
Apponyiho palác, Bratislava Apponyiho palác, Bratislava Apponyiho palác, Bratislava Apponyiho palác, Bratislava