Statika

Statické zabezpečenie objektov

V rámci statického zabezpečenia objektov vykonávame:

  • hĺbkové špárovanie muriva sanačnými maltami
  • injektáž muriva – cementová, mikrocementová, živicová
  • sťahovanie objektov oceľovými tiahlami, zošívanie rohových väzieb objektov a trhlín v murive špeciálnymi kotvami
  • torkrétove spevňujúce plášte stien a klenieb s rôznou výstužou
  • jadrové vŕtacie práce na špeciálnu statiku a na prestupy
  • vŕtacie, búracie práce, podchytávanie konštrukcií, mikropiloty
  • statický prieskum objektov
Ukážka realizácie mikropilot

Škola úžitkového výtvarníctva, Bratislava