Hotel Bankov, Košice

1991 Prerezanie muriva s vložením izolácie, sanačné omietky Rekonštrukcia, Sanácia, Statika
Hotel Bankov, Košice