Hotel Bankov, Košice

1991 Prerezanie muriva s vložením izolácie, sanačné omietky Aditizol, Rekonštrukcia, Sanácia, Statika
Hotel Bankov, Košice