Slovenská sporiteľňa, Michalovce

1993 Prerezanie muriva s vložením izolácie Rekonštrukcia, Sanácia, Statika
Slovenská sporiteľňa, Michalovce