Štátny oblastný archív, Šaľa

1998 - 2003 Prerezanie muriva s vložením izolácie Aditizol, Rekonštrukcia, Sanácia, Statika
Štátny oblastný archív, Šaľa