Veľvyslanectvo SRN, Bratislava

1998 Chemická injektáž, sanačné omietky, statické zabezpečenie Rekonštrukcia, Sanácia, Statika
Veľvyslanectvo SRN, Bratislava