Prvá stavebná sporiteľňa, Nám. sv. Egídia, Poprad

1993 Prerezanie muriva s vložením izolácie Aditizol, Rekonštrukcia, Sanácia, Statika
Prvá stavebná sporiteľňa, Nám. sv. Egídia, Poprad