Fenice Mansion, 41 Prokopa Veľkého, Bratislava

1994 Prerezanie muriva s vložením izolácie Aditizol, Rekonštrukcia, Sanácia, Statika
Fenice Mansion, 41 Prokopa Veľkého, Bratislava