Stará tržnica, Bratislava

1997 Prerezanie muriva s vložením izolácie Aditizol, Rekonštrukcia, Sanácia, Statika
Stará tržnica, Bratislava