Aspremontov palác, Bratislava – Lekárska fakulta

1998 Prerezanie muriva s vložením izolácie, sanačné omietky Rekonštrukcia, Sanácia, Statika
Aspremontov palác, Bratislava – Lekárska fakulta