Slovenská sporiteľňa, Hlavné nám., Bardejov

1993 Prerezanie muriva s vložením izolácie Aditizol, Rekonštrukcia, Sanácia, Statika
Slovenská sporiteľňa, Hlavné nám., Bardejov