Fakultná nemocnica, Mickiewicziová, Bratislava

1992 Prerezanie muriva s vložením izolácie, sanačné omietky Aditizol, Rekonštrukcia, Sanácia, Statika
Fakultná nemocnica, Mickiewicziová, Bratislava