Slovenská poisťovňa Dobšiná

1996 Prerezanie muriva s vložením izolácie Aditizol, Rekonštrukcia, Sanácia, Statika
Slovenská poisťovňa Dobšiná