Slovenská poisťovňa Dobšiná

1996 Prerezanie muriva s vložením izolácie Rekonštrukcia, Sanácia, Statika
Slovenská poisťovňa Dobšiná