Hlavné námestie č. 4, Bratislava – Cafe Mayer

1994 - 1997 Prerezanie muriva s vložením izolácie, sanačné omietky, statické zabezpečenie Aditizol, Rekonštrukcia, Sanácia, Statika
Hlavné námestie č. 4, Bratislava – Cafe Mayer