The Univeristy of Economics, 22 Palisády, Bratislava

1991 - 1992 Prerezanie muriva s vložením izolácie, sanačné a izolačné omietky, statické zabezpečenie Aditizol, Rekonštrukcia, Sanácia, Statika
The Univeristy of Economics, 22 Palisády, Bratislava