KORUND

ULTRATENKÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA

Kto by si neprial jednoducho a nenáročne zvýšiť tepelný odpor muriva ?

NANÁŠA SA AKO FARBA – PôSOBÍ AKO TEPELNÁ BARIÉRA!

 • tepelná izolácia fasád budov
 • tepelná izolácia teplovodných potrubí, potrubí na paru a vodovodných potrubí,
 • tepelná izolácia priemyselného zariadenia,
 • tepelná izolácia cisterny, nádrží a kontajnerov na skladovanie ropných produktov,
 • tepelná izolácia prívesov, vagónov a iných dopravných prostriedkov

Ultratenká tepelná izolácia KORUND

Volgogradské Inovačné Centrum Zdrojov/Surovín Vám ponúka ruskými vedcami vyvinutý tekutý keramický tepelný izolačný materiál KORUND, prevyšujúci vďaka svojím tepelno – fyzikálnym vlastnostiam doteraz známe analogické výskumy. Vlastná výroba, vysoko kvalitné dovážané suroviny lídrov chemického priemyslu a lídrovský objem predaja nám umožňuje ponúknuť našim zákazníkom bezprecedentnú cenu pre Rusko a exkluzívny rad modifikácií ultratenkých tepelných izolácií. Toto všetko spolu s najstabilnejšími a najvyhovujúcejšími ukazovateľmi charakteristík.

Nanáša sa ako farba – pôsobí ako tepelná bariéra!

Ultratenká tepelná izolácia Korund konzistenciou pripomínajúca obyčajnú farbu je suspenzia, ktorá sa dá nanášať na akýkoľvek povrch. Po vyschnutí sa vytvorí elastický polymérový náter, ktorý má jedinečné tepelno – izolačné vlastnosti e zabezpečuje antikoróznu ochranu.

Keramická Tepelná Izolácia Korund je vysokoefektívna pri termoizolácii fasád budov, striech, vnútorných stien, výbežkov okien, betónových podláh, potrubia pre zásobovanie teplou a studenou vodou, potrubia pre paru, vzduchové potrubia pre systémy klimatizácie, chladiacich systémov, rôznych kontajnerov, cisterny, prívesy, chladiarenské zariadenia atď. Využíva sa na zabránenie kondenzácie na potrubí zásobovania studenou vodou a na znižovanie tepelných strát v súlade so SNIP vo vykurovacích systémoch.
Na vyriešenie rôznych úloh sme vytvorili rad materiálov, ktoré povoľujú realizovať úlohy s maximálnou efektívnosťou. V súčasnosti tekuté termo-izolačné nátery Korund majú nasledovné priemyselné modifikácie:

Technické charakteristiky

Tekutého keramického tepelno-izolačného náteru Korund:


Naše výrobky vytvorené na báze skúseností vlastných analógov a už osvedčené na trhu profesionálnej termoizolácie, majú celý rad nasledovných výhod:

 • Dajú sa nanášať na kov, plast, betón, tehlu a iné stavebné materiály a taktiež na zariadenie, potrubia a na vzduchové potrubia.
 • Majú ideálnu priľnavosť ku kovu, plastu, polypropylénu, čo povoľuje izolovať pokrývajúci povrch pred prístupom vody a vzduchu.
 • Sú nepriepustné pre vodu a nie sú ovplyvňované vodným soľným roztokom. Nátery zabezpečujú ochranu povrchu pred vplyvom vlhkosti, atmosférických zrážok a výkyvov teplôt.
 • Efektívne znižujú straty teplôt a zvyšujú antikoróznu ochranu.
 • Chránia povrch pred vytváraním kondenzátu.
 • Vrstva náteru s hrúbkou 1mm zabezpečuje tie isté izolačné vlastnosti, ako 30mm zvitkovej/balovej izolácie alebo tehlovej pokládky s hrúbkou 1 – 1,5 tehly.
 • Nanášajú sa na povrch ľubovoľného tvaru.
 • Nespôsobujú doplnkové zaťaženie na nosné konštrukcie.
 • Zabraňujú teplotným deformáciám kovových konštrukcií.
 • Odrážajú do 85 % energie žiarenia.
 • Zabezpečujú stály prístup na prehliadku izolovaného povrchu bez nutnosti zastaviť výrobu, prestojov súvisiacich s opravou a zmenami chodu práce výrobných zariadení.
 • Nepoškodzujú sa pod vplyvom UV žiarenia.
 • Rýchly postup nanášania náteru znižuje náklady na pracovnú silu v porovnaní s tradičnými izolátormi ( ľahko a rýchlo sa nanáša štetcom , prístrojom bezvzduchového nanášania /striekaním ).
 • Jednoducho sa opravujú a obnovujú.
 • Sú to izolačné materiály , ktoré nepodporujú horenie . Pri teplote 260 °C uhoľnatejú, pri 800 ° C sa rozkladajú s uvoľňovaním kysličníka uhlíka a kysličníka dusíka , čo spôsobuje spomalenie šírenia sa plameňa.
 • Sú ekologicky šetrné k životnému prostrediu , netoxické , neobsahujú škodlivé prchavé organické zlúčeniny.
 • Sú odolné voči žieravinám.
 • Vodíkový ukazovateľ je ( pH ) 8,5-9,5.
 • Kompletná doba schnutia jednej vrstvy je 24 hodín.
 • Odhadovaná tepelná vodivosť pri 20 ° C je 0 , 001 W / m ° C.
 • Sú plne certifikované v Rusku.

ULTRATENKÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA

Všetky tepelné izolačné polymérové nátery KORUND sú certifikované v systéme zodpovedajúcemu GOST R. Majú požiarne certifikáty, hygienické schválenia, získali certifikát priemyselnej bezpečnosti, majú povolenie na používanie Federálnou službou v ekologickom, technologickom a atómovom dohľade/dozore (Rostechnadzor), majú Vyjadrenie GUP Mosstroj a môžu sa aplikovať v Rusku bez ohraničenia. Ultratenká tepelná izolácia Korund a jej výroba sú certifikované v systéme ISO 9001-2008. Tekutá ultratenká tepelná izolácia má Osvedčenie Ministerstva regionálneho rozvoja Ruskej Federácie v mene ROSŽILKOMMNSERIFIKACII o zaradení tepelno-izolačného polymérového náteru Korund do oficiálneho registra technológií, zariadení a materiálov, aplikovaných v sfére bytového fondu a komunálnych služieb Ruskej Federácie. Ultratenká tepelná izolácia Korund má laboratórne skúšky na všetky fyzikálne a tepelno-fyzikálne ukazovatele certifikované laboratóriami. Tekutá tepelná izolácia Korund má vo svojom archíve viac ako sto oficiálnych listín, výskumov a vyjadrení o úspešnom používaní popredných podnikov priemyslu, ťažby a spracovania surovín, bytového fondu a komunálnych služieb, MUP, atď.

KORUND f a s á d a

NÁSTREK NA VŠETKY DRUHY MINERÁLNYCH PODKLADOV VÝRAZNÉ TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI

Ochranný tenkovrstvový náter – nástrek na všetky druhy minerálnych podkladov, fasády obvodových murív i interier, s mimoriadnou pridanou hodnotou v podobe výrazných tepelnoizolačných vlastností.

Čisto minerálna báza vákuovaných guličiek – mikrosfér plniva, s rozmerom niekoľkých stotín milimetra, spojená s nevyhnutným, minimálnym množstvom polymérneho pojiva, vytvára vysoko účinný, poveternosti odolný a paropriepustný povrch pôvodných i nových minerálnych podkladov, poskytujúci široké uplatnenie nielen v samotnom farebnom stvárnení fasád a problematických detailov a povrchov interieru, najmä starších objektov z plnej pálenej tehly či zmiešaného muriva. Povrchová minerálna omietková úprava , i s bohatým členením, bosážou , ornamentami, predsadenými plastikami a kordónovými rímsami je predurčená plocha pre jeho nasadenie.

Kto by si neprial jednoducho a nenáročne zvýšiť tepelný odpor obvodového, tehlového,či zmiešaného muriva, v hrúbkach 0,50m až 0,65m i viac , bez možnosti vonkajšieho zateplenia štandartným zatepľovacím systémom, z titulu plastickej fasády, o 80% až 100%?
Fasádny nástrek KORUND FASÁD to umožňuje len niekoľkými vrstvami nástreku.

Z najvýznamnejších vlastností predurčujúcich použitie tohoto minerálneho, vodou riediteľného, v základe bieleho, avšak farebnými minerálnymi pigmentami v konečnom nástreku farebne i upraviteľného povrchu, v oblasti vonkajších a vnútorných plôch je:

 • tepelnoizolačná schopnosť garantujúca v povrchovom nástreku potrebných hrúbok, zo strany exterieru i interieru , zabezpečiť až zdvojnásobenie tepelného odporu pôvodných, štadartne hrubých murív obvodového plášťa na báze plnej pálenej tehly či zmiešaného muriva.
 • vysoká paropriepustnosť zaručujúca nasadenie nielen na štadartných minerálnych fasádach, ale aj na sanačných omietkových systémoch WTA s požadovanými vysokými difúznymi parametrami. Hrúbka ekvivalentnej vzduchovej vrstvy sd je pri 1 mm hrúbke nástreku len 0,19m.,*
 • vysoká priľnavosť k podkladu a mrazuvzdornosť prevyšuje niekoľkonásobne požadované hodnoty.,*
 • materiál vyhovuje z hľadiska reakcie na oheň podľa ČSN EN 13501-1+A1 , výsledok skúšky F.,*
 • materiál vyhovuje z hľadiska zdravotnej nezávadnosti a emisiám VOC pre použitie do interieru.*

Nahraďte tepelnoizolačnú omietku fasády, ako často jediné východisko riešenia vonkajšieho zateplenia objektu za ekvivaletný tepelnoizolačný menej ako 1mm nástreku KORUND fasáda.