Rekonštrukcia Malokarpatského múzea v Pezinku

Bola vykonaná kompletná rekonštrukcia objektu, sanácia vlhkosťou napadnutých murív a fasády objektu, reštaurovanie zbierkových predmetov a tvorba novej pivničnej expozície

Rekonštrukcia Malokarpatského múzea v Pezinku Rekonštrukcia Malokarpatského múzea v Pezinku Rekonštrukcia Malokarpatského múzea v Pezinku Rekonštrukcia Malokarpatského múzea v Pezinku Rekonštrukcia Malokarpatského múzea v Pezinku Rekonštrukcia Malokarpatského múzea v Pezinku Rekonštrukcia Malokarpatského múzea v Pezinku Rekonštrukcia Malokarpatského múzea v Pezinku Rekonštrukcia Malokarpatského múzea v Pezinku Rekonštrukcia Malokarpatského múzea v Pezinku Rekonštrukcia Malokarpatského múzea v Pezinku Rekonštrukcia Malokarpatského múzea v Pezinku Rekonštrukcia Malokarpatského múzea v Pezinku Rekonštrukcia Malokarpatského múzea v Pezinku Rekonštrukcia Malokarpatského múzea v Pezinku Rekonštrukcia Malokarpatského múzea v Pezinku