Rekonštrukcia Konzervatória, Konventná ul. č. 4, Bratislava

Kompletnou rekonštrukciou sa obnovili priestory štyri roky chátrajúcej budovy do podoby spĺňajúcej pamiatkové prvky minulosti a hygienické štandardy na vzdelávacie inštitúcie

Rekonštrukcia Konzervatória, Konventná ul. č. 4, Bratislava Rekonštrukcia Konzervatória, Konventná ul. č. 4, Bratislava Rekonštrukcia Konzervatória, Konventná ul. č. 4, Bratislava Rekonštrukcia Konzervatória, Konventná ul. č. 4, Bratislava Rekonštrukcia Konzervatória, Konventná ul. č. 4, Bratislava Rekonštrukcia Konzervatória, Konventná ul. č. 4, Bratislava Rekonštrukcia Konzervatória, Konventná ul. č. 4, Bratislava Rekonštrukcia Konzervatória, Konventná ul. č. 4, Bratislava Rekonštrukcia Konzervatória, Konventná ul. č. 4, Bratislava Rekonštrukcia Konzervatória, Konventná ul. č. 4, Bratislava Rekonštrukcia Konzervatória, Konventná ul. č. 4, Bratislava Rekonštrukcia Konzervatória, Konventná ul. č. 4, Bratislava Rekonštrukcia Konzervatória, Konventná ul. č. 4, Bratislava Rekonštrukcia Konzervatória, Konventná ul. č. 4, Bratislava Rekonštrukcia Konzervatória, Konventná ul. č. 4, Bratislava