Rekonštrukcia Gymnázia, Grösslingova 18, Bratislava

Budova a areál bývalého Kráľovského katolíckeho gymnázia sa nachádza v blízkosti známeho Kostola sv. Alžbety, s ktorým tvorí ucelený komplex a skvost secesnej architektúry na Slovensku a ktorého význam prekračuje hranice štátu. Autorom celého komplexu je maďarský architekt Edmund Lechner (1845 – 1914), významný predstaviteľ maďarskej secesnej architektúry. Cieľom architektonického a stavebného riešenia bola pamiatková obnova pôvodného výrazu exteriéru a interiéru z obdobia svojho vzniku. Počas celej rekonštrukcie bol k tejto historickej budove uplatňovaný osobitný prístup k metodike pamiatkovej obnovy.
Hlavným stavebným zásahom do budovy Gymnázia bolo odstránenie nevhodnej prístavby k dvorovej fasáde uličného krídla a vybudovanie nového suterénu pod úrovňou dvora. Z budovy sa odstránili všetky nevhodné detaily a úpravy, zle vedené rozvody, nevhodné povrchy podláh a stien. Všetky pôvodné umelecko-remeselné prvky sa odborne reštaurovali a chýbajúce časti sa doplnili. Pribudli nové priestory na rozšírenie výuky telesnej výchovy, nová kuchyňa, jedáleň. Najväčším znakom je zmena farby fasády z modrej na žltú podľa originálneho projektu. V školskom roku 2010/2011 sa škola vrátila do obnovenej budovy.  V rámci II. etapy realizácie diela bola vykonaná kvalitná rekonštrukcia na vonkajších spevnených plochách, ihriskách a zelene. Súčasťou tejto rekonštrukcie bola aj dodávka a montáž technológie kuchyne za účelom vytvorenia podmienok pre poskytovanie stravovacích služieb na vysokej úrovni.
Záverom je možné konštatovať, že po vykonanej generálne oprave, rekonštrukcie a sanácie, výmene konštrukcií je stavebnotechnický stav budovy plne vyhovujúci pre jeho účel využitia, teda pre gymnázium.
Spoločnosť SANEX, s.r.o. získala ocenenie za realizáciu fasády v roku 2010:
Čestné uznanie v Kategórii: SANOVANÁ BUDOVA

Rekonštrukcia Gymnázia, Grösslingova 18, Bratislava Rekonštrukcia Gymnázia, Grösslingova 18, Bratislava Rekonštrukcia Gymnázia, Grösslingova 18, Bratislava Rekonštrukcia Gymnázia, Grösslingova 18, Bratislava Rekonštrukcia Gymnázia, Grösslingova 18, Bratislava Rekonštrukcia Gymnázia, Grösslingova 18, Bratislava Rekonštrukcia Gymnázia, Grösslingova 18, Bratislava Rekonštrukcia Gymnázia, Grösslingova 18, Bratislava Rekonštrukcia Gymnázia, Grösslingova 18, Bratislava Rekonštrukcia Gymnázia, Grösslingova 18, Bratislava Rekonštrukcia Gymnázia, Grösslingova 18, Bratislava Rekonštrukcia Gymnázia, Grösslingova 18, Bratislava Rekonštrukcia Gymnázia, Grösslingova 18, Bratislava Rekonštrukcia Gymnázia, Grösslingova 18, Bratislava Rekonštrukcia Gymnázia, Grösslingova 18, Bratislava Rekonštrukcia Gymnázia, Grösslingova 18, Bratislava Rekonštrukcia Gymnázia, Grösslingova 18, Bratislava Rekonštrukcia Gymnázia, Grösslingova 18, Bratislava Rekonštrukcia Gymnázia, Grösslingova 18, Bratislava Rekonštrukcia Gymnázia, Grösslingova 18, Bratislava Rekonštrukcia Gymnázia, Grösslingova 18, Bratislava Rekonštrukcia Gymnázia, Grösslingova 18, Bratislava Rekonštrukcia Gymnázia, Grösslingova 18, Bratislava Rekonštrukcia Gymnázia, Grösslingova 18, Bratislava Rekonštrukcia Gymnázia, Grösslingova 18, Bratislava Rekonštrukcia Gymnázia, Grösslingova 18, Bratislava Rekonštrukcia Gymnázia, Grösslingova 18, Bratislava Rekonštrukcia Gymnázia, Grösslingova 18, Bratislava Rekonštrukcia Gymnázia, Grösslingova 18, Bratislava Rekonštrukcia Gymnázia, Grösslingova 18, Bratislava Rekonštrukcia Gymnázia, Grösslingova 18, Bratislava Rekonštrukcia Gymnázia, Grösslingova 18, Bratislava Rekonštrukcia Gymnázia, Grösslingova 18, Bratislava Rekonštrukcia Gymnázia, Grösslingova 18, Bratislava Rekonštrukcia Gymnázia, Grösslingova 18, Bratislava