Castle winery in the Bratislava Castle area

1995 - 1996 Prerezanie muriva s vložením izolácie, sanačné omietky, statické zabezpečenie Aditizol, Rekonštrukcia, Sanácia, Statika
Castle winery in the Bratislava Castle area