Faculty Hospital, Mickiewicziová St., Bratislava

1992 Prerezanie muriva s vložením izolácie, sanačné omietky Aditizol, Rekonštrukcia, Sanácia, Statika
Faculty Hospital, Mickiewicziová St., Bratislava